2973 Wakas Trail, Flagstaff, AZ, 86005
2973 Wakas Trail, Flagstaff, AZ, 86005
2973 Wakas Trail, Flagstaff, AZ, 86005
2973 Wakas Trail, Flagstaff, AZ, 86005
2973 Wakas Trail, Flagstaff, AZ, 86005
2973 Wakas Trail, Flagstaff, AZ, 86005
2973 Wakas Trail, Flagstaff, AZ, 86005
2973 Wakas Trail, Flagstaff, AZ, 86005
2973 Wakas Trail, Flagstaff, AZ, 86005
2973 Wakas Trail, Flagstaff, AZ, 86005
2973 Wakas Trail, Flagstaff, AZ, 86005
2973 Wakas Trail, Flagstaff, AZ, 86005
2973 Wakas Trail, Flagstaff, AZ, 86005
2973 Wakas Trail, Flagstaff, AZ, 86005
2973 Wakas Trail, Flagstaff, AZ, 86005
2973 Wakas Trail, Flagstaff, AZ, 86005
2973 Wakas Trail, Flagstaff, AZ, 86005
2973 Wakas Trail, Flagstaff, AZ, 86005
2973 Wakas Trail, Flagstaff, AZ, 86005
2973 Wakas Trail, Flagstaff, AZ, 86005

$620,000

2973 Wakas Trail, Flagstaff, AZ, 86005

20
Courtesy of: DPR Realty, LLC-Scottsdale